De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties moedigt burgers en filantropen aan en ondersteunt hen om vanuit een 360°-visie te denken, handelen en investeren voor de toekomstige generaties. Het doel is om gelijktijdig verschillende uitdagingen aan te gaan op sociaal, ecologisch, economisch en participatief vlak.
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is een pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut met drie hoofdactiviteiten:

 • Studenten en onderzoekers voorbereiden om te denken vanuit een 360°-visie (academisch programma ‘HERA’);
 • Handelen vanuit een 360°-visie (steun aan initiatiefnemers uit allerlei sectoren, zowel economisch als sociaal);
 • Investeren vanuit een 360°-visie voor de toekomstige generaties, met het oog op de ontwikkelingen in de financiële wereld.

Verschillende nominatieve fondsen zijn bij de Stichting, die haar acties op het gebied van transformatieve filantropie steeds verder uitbreidt, ondergebracht. www.stg.be

Uw missie:

De Stichting streeft ernaar de communicatie naar haar doelgroep te verbeteren door aan haar team een eerste communicatieverantwoordelijke toe te voegen wiens missie het zal zijn om:
1. het imago en de zichtbaarheid van de Stichting (zakelijke communicatie), haar projecten en haar missies te versterken, en voor een logische samenhang te zorgen tussen de verschillende berichten die door de Stichting naar buiten worden gebracht;
2. de communicatie op een professionele wijze aan te pakken en dit toe te passen op de berichten die de Stichting verspreidt naar haar verschillende doelgroepen (donateurs, verenigingen, bedrijven, overheid, partners etc.), in overeenstemming met de waarden en de missie van de Stichting;
3. de interne en externe communicatiemiddelen verbeteren, voornamelijk de online communicatiemiddelen (website, sociale media, nieuwsbrief) en de multimediabronnen (video, PowerPoint, Prezi etc.).

Doelstellingen van de tweetalige communicatieverantwoordelijke:

 • De verspreiding van onze berichten krachtiger maken;
 • De zichtbaarheid van onze activiteiten verbeteren;
 • Onze communicatiemiddelen op elkaar afstemmen (grafische vormgeving, technische integratie tussen de middelen, berichten etc.)

Functieomschrijving:

 • U bent verantwoordelijk voor de regelmatige verspreiding van berichten over de Stichting en haar projecten via de verschillende mediakanalen die de Stichting gebruikt;
 • U bent verantwoordelijk voor de verbetering en het beheer van de verschillende communicatiemiddelen van de Stichting en zorgt voor een logische samenhang tussen de verschillende berichten die de Stichting verspreidt;
 • U werkt onder leiding van de directeur en u bent verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de acties die in samenspraak met het 'communicatieteam' van de Stichting als prioritair worden aangeduid;
 • U werkt samen met de projectverantwoordelijken voor de communicatie over de verschillende projecten van de Stichting;
 • U houdt toezicht op de werkzaamheden die betrekking hebben op de communicatie en die door derden worden uitgevoerd.

Uw taken:

 • Franse en Nederlandse inhoud op de website, intranet, sociale media etc. beheren en up-to-date houden;
 • Persrelaties versterken;
 • Specifieke instrumenten uitwerken die aan de ontwikkeling van de Stichting als filantropisch platform bijdragen;
 • Projectverantwoordelijken ondersteunen bij de communicatie over hun projecten;
 • De diverse mediakanalen verbeteren, verder ontwikkelen, integreren, coördineren, op elkaar afstemmen en professioneler maken, zoals de website, e-mails, nieuwsbrief, database, flyers, persberichten, video's, jaarverslagen, sociale media etc.

Uw profiel:

 • Hogeronderwijsopleiding in de richting communicatie, media en marketing;
 • Minstens 3 jaar werkervaring in communicatie;
 • Vertrouwd met verschillende werkomgevingen (bedrijven, verenigingen, overheid);
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Interesse in duurzame ontwikkeling;
 • Ervaring binnen de wereld van stichtingen en filantropie (fondsenwerving en meer) is een pluspunt;
 • Competentie om communicatiestrategieën op te stellen;
 • Functionele kennis van communicatiekanalen (website, Graphisme 2.0 en programma’s voor opmaak/presentatie, zoals InDesign, Photoshop, PowerPoint etc.);
 • Uitstekende redactionele vaardigheden in het Frans. Soortgelijke competentie in het Nederlands zal een doorslaggevende factor zijn;
 • Talenkennis: tweetalig Frans/Nederlands, Engels.

Persoonlijke eigenschappen:

 • Uitstekend communicatievermogen;
 • In staat om tegelijkertijd verschillende taken uit te voeren;
 • Gevraagde eigenschappen: ruim inzetbaar, creatief, autonoom, initiatiefnemer, maar ook in staat om binnen een team te werken;
 • Flexibel;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Nauwkeurig;
 • Dynamisch en sociaal.

Wat wij u bieden:

 • Parttime contract voor onbepaalde tijd (4/5de) met de mogelijkheid om binnen 2 jaar over te gaan op een voltijds contract, afhankelijk van de ontwikkeling van de Stichting;
 • Locatie: Namen, met regelmatig vergaderingen in Brussel;
 • Loon en secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van loonschaal;
 • Begin contract: juni 2017.

Ontwikkeling van de functie:

Als de ontwikkeling van de activiteiten van de Stichting het toelaat, zal een ‘communicatieteam’ worden aangesteld. De communicatieverantwoordelijke zal de verantwoordelijkheid hebben om dit op poten te zetten.

Geïnteresseerd?

Stuur uw motivatiebrief en cv voor 17 mei 2017 per e-mail naar: secretariaat@stg.be