De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd in 1998 opgericht en is een Belgische stichting die zich enkel en alleen toelegt op de transformatie van onze maatschappij naar een model dat op duurzame ontwikkeling berust. Als stichting van openbaar nut is zij pluralistisch, onafhankelijk en actief in de drie gewesten van het land.
Meer informatie: www.stg.be

Uw missie

Onder leiding van de verantwoordelijke van het programma “Ondernemen voor Toekomstige Generaties” werkt u aan de verschillende onderdelen van het programma.

Het programma “Ondernemen voor Toekomstige Generaties” wil steun bieden aan ondernemers die werken met 360°-impact op de maatschappij.

We zijn werkzaam in het hele land, en dat op drie manieren:

 • We steunen ondernemers financieel via verschillende selectieprocessen. We helpen hen ook door hen zichtbaarheid te geven en we moedigen het maximaliseren van “4P-impact” aan (People, Planet, Prosperity, Participation).
 • We creëren netwerken door mensen uit verschillende sectoren (maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, stichtingen, investeringssector, academische wereld) samen te brengen binnen een gemeenschap van actoren voor verandering.
 • We verspreiden informatie over inspirerende voorbeelden.


Verantwoordelijkheden

(1)    Duurzame initiatieven van student-ondernemers, starters en sociale ondernemers ondersteunen.

 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende projectoproepen op nationaal niveau:
  • Planning
  • Selectiemethodes en -procedures ontwikkelen
  • Partners en relais mobiliseren
  • Jury’s organiseren
  • Communicatie verzorgen: vooraf (verspreiding van de oproep) en achteraf (promotie van de bekroonde initiatieven) in nauwe samenwerking met het communicatieteam van de Stichting
 • U bent de contactpersoon voor projectdragers tijdens de hele selectieprocedure en u staat in voor de opvolging van ondersteunde projecten.
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van de strategie voor maatschappelijke impact van de Stichting en van de instrumenten waarmee we die impact kunnen maximaliseren.
 • U beheert een reeks administratieve en organisatorische taken (beheer van database, organisatie van vergaderingen, verslagen van vergaderingen enzovoort).

(2)     Projectdragers samenbrengen in een gemeenschap van actoren voor verandering en hen zichtbaarheid geven bij een breed publiek.

 • U brengt projectdragers uit verschillende sectoren van de samenleving met elkaar in contact, zowel bij evenementen van de Stichting als op een meer informele manier.
 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe evenementen, zowel inhoudelijk (thema’s, sprekers enzovoort) als logistiek.
 • U organiseert en bereidt vergaderingen voor met partners en stakeholders (stichtingen, publieke en private investeerders, overheden, actoren van het ecosysteem van impact ondernemers, het maatschappelijk middenveld, bedrijven, mecenassen).
 • U vertegenwoordigt af en toe de Stichting bij evenementen en in bepaalde netwerken.
 • U draagt bij aan communicatieactiviteiten en -instrumenten.


Uw profiel

 • U bent geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling; u weet wat duurzame ontwikkeling inhoudt (ervaring op het terrein is een pluspunt).
 • U hebt een grondige kennis van de analysemechanismen van het ontstaan en de ontwikkeling van economische projecten (door een economische opleiding zoals businessschool, managementschool, handel) of zelf ervaring met financiële analyse en de maatschappelijke impact van projecten of bedrijven.
 • U hebt een perfecte kennis van het Nederlands (een absolute voorwaarde voor aanwerving) en het Frans. U hebt ook een goede kennis van het Engels. U beschikt over goede synthesevaardigheden en over een goede schrijfvaardigheid in het Nederlands en het Frans en, in mindere mate, in het Engels. U bent in staat teksten uit het Frans in het Nederlands te vertalen.
 • U heeft een sterke interesse in (of zelfs actieve kennis van) sociaal ondernemerschap, impact investing, bedrijfscoaching, en andere soorten steun aan duurzame initiatieven, en de netwerken van actoren die daarin actief zijn.
 • U bent enthousiast en communicatief.
 • U hebt een proactieve houding en een probleemoplossende aanpak.
 • U bent georganiseerd, u weet hoe u prioriteiten moet herkennen en ervoor moet zorgen dat deadlines worden gehaald.
 • U bent flexibel en kunt reageren op kansen en dringende vragen. U bent niet bang voor contacten, kan overweg met administratieve taken en u kan omgaan met druk op belangrijke momenten.
 • U wil met een zekere mate van autonomie binnen een team werken, maar u wil ook graag deel uitmaken van een team en een collectieve aanpak.
 • U kunt netwerken opzetten en u legt gemakkelijk contacten met verschillende soorten doelgroepen (partnerorganisaties, donoren, projectleiders, deelnemers aan evenementen).
 • U beheerst de basissoftware: word, excel, powerpoint. Kennis van software om de inhoud van websites te beheren is een pluspunt.


Wat we u bieden

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur (minimaal 4/5).
 • Een dynamische en prettige werkomgeving binnen een team van 15 personen.
 • Flexibiliteit in de keuze van uw werkplaats: ofwel in het hoofdkantoor in Namen (waar een minimale aanwezigheid vereist is) ofwel in onze werkruimte in Brussel, beide gemakkelijk bereikbaar met de trein. Telewerken is ook mogelijk.
 • Verloning in functie van uw ervaring.


Praktisch

 • Indiensttreding: onmiddelijk.
 • Kandidaten sturen hun motivatiebrief met cv per e-mail naar grh@fgf.be. Kandidaturen worden behandeld van zodra ze ingediend worden. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met selectieproef. Kandidaturen kunnen ten laatste tot 30 april 2021 ingediend worden, maar de selectieprocedure kan eerder afgesloten worden wanneer er een geschikte kandidaat gevonden is.

 

Meer info

Stichting voor Toekomstige Generaties
Jérome Chaplier
Programmaverantwoordelijke
Rue de l’Arsenal 4 - 5000 Namen
j.chaplier@stg.be
www.stg.be