Aanwerving van een tweetalige projectverantwoordelijke NL-FR voor het programma "Ondernemen voor Toekomstige Generaties"

De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd in 1998 opgericht en is een Belgische stichting die zich enkel en alleen toelegt op de transformatie van onze maatschappij naar een model dat op duurzame ontwikkeling berust. Als Stichting van openbaar nut is zij pluralistisch, onafhankelijk en actief in de drie gewesten van het land.
Meer informatie: www.stg.be

Uw missie

Onder leiding van de verantwoordelijke van het programma "Ondernemen voor Toekomstige Generaties" werkt u aan de verschillende onderdelen van het programma. U draagt van tijd tot tijd bij aan de andere projecten van de Stichting.

Het programma « Ondernemen voor Toekomstige Generaties »  wil steun bieden aan ondernemers die werken met 360°-impact op de maatschappij. We zijn werkzaam in het hele land, en dat op drie manieren:

 • We steunen ondernemers financieel via projectoproepen. We helpen hen ook door hen zichtbaarheid te geven en we moedigen het maximaliseren van « 4P-impact » aan (People, Planet, Prosperity, Participation).
 • We creëren netwerken door mensen uit verschillende sectoren (maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, stichtingen, investeringssector, academische wereld) samen te brengen binnen een gemeenschap van actoren voor verandering.
 • We verspreiden informatie over inspirerende voorbeelden.

Verantwoordelijkheden

(1)    Om duurzame initiatieven van student-ondernemers, starters en sociale ondernemers te ondersteunen.

 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende projectoproepen op nationaal niveau:
  • Planning
  • Selectiemethodes en -procedures ontwikkelen
  • Partners en relais mobiliseren
  • Jury's organiseren
  • Communicatie verzorgen: vooraf (verspreiding van de oproep) en achteraf (promotie van de bekroonde initiatieven) in nauwe samenwerking met het communicatieteam van de Stichting.
 • U bent de contactpersoon voor projectdragers tijdens de hele selectieprocedure en u staat in voor de opvolging van ondersteunde projecten.
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van de strategie voor maatschappelijke impact van de Stichting en van de instrumenten waarmee we deze impact kunnen maximaliseren.

(2)     Om projectdragers samen te brengen in een gemeenschap van actoren voor verandering en hen zichtbaarheid te geven bij een breed publiek.

 • U brengt projectdragers uit verschillende sectoren van de samenleving met elkaar in contact, zowel bij evenementen van de Stichting als op meer informele manier.
 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe evenementen, zowel inhoudelijk (thema's, sprekers, enz.) als logistiek.
 • U vertegenwoordigt de Stichting bij evenementen en binnen bepaalde netwerken.
 • U draagt bij aan communicatieactiviteiten en -instrumenten.

(3)    Om de strategische ontwikkeling van de Stichting te ondersteunen.

 • U denkt met ons mee over de creatie en de aanwending van nieuwe fondsen en projectoproepen.
 • U draagt bij aan de fondsenwervingsstrategie (zowel publieke als privé-investeerders) en aan de uitvoering ervan.
 • U organiseert ontmoetingen met partners en belanghebbenden (stichtingen, publieke en privé-investeerders, overheden, actoren van het ecosysteem van het ondernemerschap, het maatschappelijk middenveld, filantropen en mecenassen).

Uw profiel

 • U hebt een perfecte kennis van het Nederlands (een absolute voorwaarde voor aanwerving) en het Frans. U hebt ook een goede kennis van het Engels.  
 • U bent geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling; u weet wat duurzame ontwikkeling inhoudt (ervaring op het terrein is een pluspunt).
 • U bent enthousiast en communicatief.
 • U hebt een proactieve houding en een probleemoplossende aanpak.
 • U bent georganiseerd, u weet hoe u prioriteiten moet herkennen en ervoor moet zorgen dat deadlines worden gehaald. U wil met een zekere mate van autonomie binnen een team te werken.
 • U kunt netwerken opzetten en u legt gemakkelijk contacten met potentiële partnerorganisaties.
 • U kunt vloeiend en professioneel communiceren met verschillende soorten publiek (partnerorganisaties, donateurs, projectdragers, deelnemers aan evenementen) en hebt een goed begrip van de wereld van sociale netwerken.
 • U bent flexibel en kunt reageren op kansen en dringende vragen. U bent niet bang voor contacten, kan overweg met administratieve taken en omgaan met druk op belangrijke momenten.
 • U hebt actieve kennis op het gebied van sociaal ondernemerschap, impactinvesteringen, bedrijfscoaching en andere soorten steun aan duurzame initiatieven. U kent de actoren (publiek en privé) en het netwerk van de verschillende organisaties die actief zijn rond duurzame ontwikkeling.
 • Ervaring met de analyse van de maatschappelijke impact van projecten of bedrijven en inzicht in de belangrijkste elementen van een financieel plan is een pluspunt.
 • U beheerst de basissoftware: word, excel, powerpoint. Kennis van software om de inhoud van websites te beheren is een pluspunt.
 • U hebt een goede schrijfvaardigheid in het Nederlands en in mindere mate in het Frans en Engels. U kan teksten uit het Frans naar het Nederlands vertalen.

Wat we u bieden

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur: 3/5 tot eind december 2020, en minimaal 4/5 vanaf 1 januari 2021.
 • Een dynamische en prettige werkomgeving binnen een team van 14 personen.
 • Flexibiliteit in de keuze van uw werkplaats: ofwel in het hoofdkantoor in Namen (waar een minimale aanwezigheid vereist is) ofwel in onze werkruimte in Brussel, beide gemakkelijk bereikbaar met de trein.
 • Verloning in functie van uw ervaring


Praktisch

 • Indiensttreding: vanaf 15 september
 • Kandidaten sturen hun motivatiebrief met CV per e-mail naar j.chaplier@fgf.be. Kandidaturen worden behandeld van zodra ze ingediend worden. Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met selectieproef. Kandidaturen kunnen ten laatste tot 3 september ingediend worden, maar de selectieprocedure kan eerder afgesloten worden, in het geval een geschikte kandidaat gevonden wordt.

 

Meer info

Stichting voor Toekomstige Generaties
Jérome Chaplier
Programmaverantwoordelijke
Rue de l’Arsenal 4  -  5000 Namur
j.chaplier@fgf.be
www.stg.be