Eco Innovation (Brussel) | genomineerde 2012

“Elk vers product dat we eten, kan waardevol zijn voor de plaatselijke economie en werkgelegenheid in Brussel. Daarom wil Eco-Innovation de lokale productie stimuleren en streven naar een korteketenlandbouw.” (Frédéric Morand, gedelegeerd bestuurder van Eco-Innovation).

Eco-Innovation is gesticht door wetenschappers en landbouwingenieurs met een voorliefde voor duurzame ontwikkeling. Sinds 2009 installeert het initiatief moestuinen in verlaten stedelijke zones zoals daken, braakliggende terreinen of oude storten. Hobbytuiniers en professionals kweken er op een
ecologische manier lokale groenten en fruit van hoge kwaliteit. Zo brengen ze ook de vergeten groenten weer onder de aandacht.

De natuur in de stad

Door aan duurzame landbouw te doen in de stad, helpt de vereniging de biodiversiteit te vrijwaren en wijken gezellig te maken. Tegelijk helpt ze ook de afstand tussen de producenten en de consumenten te verminderen. Het is een manier van produceren die de ecologische voetafdruk gevoelig verkleint en die tegelijk buurtbewoners dichter bij elkaar brengt. De hobbytuiniers ontmoeten professionals die hen sensibiliseren op vlak van voedselveiligheid en een goede voeding. Ook de productie is ecologisch, aangezien elke plant, elke groente, geteeld is volgens een principe van ‘eco-functionaliteit’, die een hoog productieniveau wil creëren zonder daarbij de grond uit te putten. Er worden geen pesticiden of chemische stoffen gebruikt, maar er wordt wel gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen zoals waterteelt. Het accent ligt op weinig gebruikte technieken binnen de duurzame landbouw: het gebruik van compost, daktuinen, combinaties van groenten die elkaar versterken en noem maar op.

Duurzame tewerkstelling

Er is een grote vraag naar tewerkstelling én een groot aantal hectaren bewerkbare landbouwgrond in de Brusselse regio. Daarom biedt Eco-Innovation tijdelijke contracten van zes maanden aan binnen het domein van de tuinbouw. Van de acht mensen die vorig jaar opgeleid werden, kregen er twee een vast contract. Zij versterken het bestaande team van 13 medewerkers. “De jobs die we creëren willen we behouden door verse producten te verkopen, moestuinen aan te leggen en toeristische activiteiten rond deze tuinen uit te bouwen”, zegt Frédéric Morand, gedelegeerd bestuurder van Eco-Innovation, die ook de komende jaren nog extra personeel wil aanwerven.

Nieuwe perspectieven

Eco-Innovation is vastbesloten om te blijven groeien, en richt daarom in de herfst van 2012 de coöperatieve “Vert d’Iris” op, die de moestuinen op een duurzame manier zal uitbaten. Vandaag zorgt de verkoop van de groenten voor een derde van de inkomsten van de vereniging, de rest komt van subsidies. “Het doel is om in de komende jaren voor 80% zelfbedruipend te worden”, zegt Frédéric Morand.

De handen in de aarde

De moestuinen zijn niet enkel toegankelijk voor de tuiniers en de omwonenden, maar ook voor educatieve bezoeken van scholen en verenigingen. “Iedereen die zin heeft om zijn handen in de aarde te steken en die graag het contact met de natuur wil herontdekken, is welkom”, zegt Valérie Anne Semal, verantwoordelijke van de moestuin “Betteraves enz.” in Neerpede. “Ik denk dat mensen meer en meer willen weten wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is.”

Wat ons aanspreekt :

De stedelijke moestuinen zijn als groene longen in Brussel die de biodiversiteit helpen te vrijwaren, zonder daarbij de sociale dimensie uit het oog te verliezen. Het accent ligt op wetenschappelijke innovatie die voor iedereen bereikbaar is.

De uitdaging : 

Om het ‘eco-innovatief’ onderzoek te kunnen volhouden, moet de organisatie er alles aan doen om zelfbedruipend te worden en om heel verschillende domeinen als verkoop, management, contact met restauranthouders, landbezitters en toeristische instanties te blijven combineren.

Contact

Frédéric Morand
02/527.20.28
www.eco-innovation.net