Terre (Luik) | Laureaat 2012

"Ons bedrijf heeft een vermogen van 6 miljoen euro en wordt gerund wordt door een algemene werknemersvergadering die het sociale doel van de vereniging vooropstelt. Een model dat ons toelaat om 10 jobs per jaar te creëren en dat sinds 30 jaar.” (William Wauters, directeur van Terre)

Terre stelt één enkele ambitie voorop : werk bieden aan iedereen. Sinds zijn oprichting zestig jaar geleden, heeft de groep 300 jobs gecreëerd voor mensen die minder gemakkelijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt: laaggeschoolden, mensen met een handicap, ex-gedetineerden… De onderneming is sinds de begindagen actief in de sectoren van hergebruik en recyclage, maar zet nu ook in op duurzame ontwikkeling. Terre houdt rekening met sociale, economische en ecologische aspecten. Het hele ondernemingsmodel is bovendien gebaseerd op een participatief management dat je nergens anders terugvindt.

Een werknemer = een stem

Welke rol hij ook vervult, elke werknemer van Terre heeft, als hij dat wenst, één stem. Inmiddels maken ruim 70 werknemers deel uit van de algemene vergadering van de vzw Terre, de kern van de groep waar de beslissingen worden genomen en vennoot van de commerciële activiteiten. Allemaal hebben ze inspraak in strategische beslissingen. “Dit participatieve model is de enige manier om het algemene belang te respecteren”, zegt William Wauters, directeur van Terre. “We doen er alles aan opdat elke persoon evenveel waard is en evenveel gerespecteerd wordt. En dat geldt ook voor de toekomstige generaties.

Werk voor iedereen

William Wauters verdedigt vurig deze ondernemingsgeest gebaseerd op menselijke verhoudingen eerder dan op financiële belangen. Hij staat aan het hoofd van een groep van ondernemingen die intussen driehonderd werknemers telt. Twee derde onder hen was bij de aanwerving niet of weinig gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt. Verschillende keren per jaar organiseert Terre informatiesessies voor werkzoekenden. Elk van hen wordt bij de onderneming gestimuleerd om een job te zoeken en zo een plaats in de samenleving te vinden. Het is dus een bedrijf dat ten dienste staat van de werknemers. Al gelden er natuurlijk dezelfde eisen op vlak van opbrengst als die van een klassieke onderneming.

Meer doen met minder

De vereniging haalt in heel Franstalig België via zijn blauwe inzamelboxen meer dan 14.000 ton herbruikbaar materiaal per jaar op. 90% van het textiel komt daardoor niet terecht in de verbrandingsovens. Een aantal kleren wordt doorverkocht in een van de vijftien Terre-winkels, een deel wordt geëxporteerd naar andere markten, voornamelijk de Afrikaanse. Het overblijvende textiel wordt gerecycleerd tot dweilen of grondtapijtjes voor wagens, terwijl het opgehaalde papier en karton gebruikt wordt om akoestische isolatiepanelen te vervaardigen. De activiteiten zijn dus goed voor het milieu en brengen tegelijkertijd geld op voor de onderneming.

Competitief blijven

87% van de inkomsten wordt gegenereerd door de onderneming zelf, de resterende 13% komt uit subsidies. Terre wil competitief blijven in een markt met heel veel concurrentie. Met zijn zes ondernemingen actief in het ophalen, selecteren en recycleren van textiel, papier, karton, PMD en glas, hoopt het bedrijf productief te blijven en steeds meer materiaal in te zamelen zonder te raken aan zijn hoofddoel: het creëren van werkgelegenheid voor mensen die buiten het reguliere arbeidscircuit vallen.

Wat ons aanspreekt:

Terre is een voorbeeld op verschillende vlakken: de vzw heeft lokale jobs gecreëerd voor kansengroepen, heeft een goed afvalbeleid zodat maar een minimum van de goederen op de afvalberg belandt en houdt rekening met de inbreng van de werknemers op basis van een participatief model en een directe vorm van democratie.

De uitdaginig:

De concurrentie verplaatst zijn verdeelcentra steeds meer naar lageloonlanden zoals Tunesië, Dubai en Taiwan. De uitdaging van Terre is dus om de komende jaren competitief te blijven om de lokale werkgelegenheid te behouden.

Contact

William Wauters
04/240.58.58
www.terre.be