Zoals de meeste projecten die de Stichting begeleidt, wilden we ook hier een breed partnership oprichten rond de doelstelling van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties. De diversiteit van dit partnership iut zich ook in het transversale karakter van de Grote Prijs

CERALogo CERA

Onder het motto "Coöperatief mecenaat met een maatschappelijke meerwaarde", beklemtoont Cera haar maatschappelijke opdracht. Zij doet dit door honderden projecten in het binnenland, en op beperkte schaal ook in het buitenland, financieel te steunen.De keuze valt op maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en dit duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en voor de vennoten in het bijzonder.

Bovendien moeten ze de coöperative waarden van CERA - samenwerking, solidariteit, inspraak en respect voor het individu - weerspiegelen/

www.cera.be

LampirisLampiris

Lampiris is een leverancier van 100% groene stroom. Het bedrijf is ervan overtuigd dat we moeten evolueren naar een verantwoordelijke houding, met meer respect voor onze planeet. Het bedrijf, dat ongeveer 250.00 klanten heeft stimuleert zo veel mogelijk mensen om intelligent om te springen met natuurlijke energiebronnen en dat vooral via sociale netwerksites waarop ze consumenten stimuleren om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse gewoonten.

www.lampiris.be
www.facebook.com/SamenGroener

 

Derbigum

Logo Derbigum Derbigum heeft een sterk engagement op vlak van duurzame ontwikkeling, die echt deel uitmaakt van zijn DNA. Zo ontwikkelt Derbigum innovatieve en duurzame oplossingen-op-maat voor daken en gebouwen. Dankzij die oplossingen kunnen ze energie en kosten besparen, hernieuwbare energie produceren, de duurzaamheid verhogen en zodoende de ecologische voetafdrunk van het gebouw beperken.

www.derbigum.be

 

De publieke partners van de Grote Prijs zijn het Vlaams, Waals en Brussels Gewest en de Federale Overheid.

MO* Magazine - MediapartnerLogo Mo magazine

MO* is een maandelijks magazine met de focus op globalisering en duurzame ontwikkeling. MO* kijkt verder dan de kleine wereld waarin we leven, om het mondiale verband te zien tussen de feiten en tendensen. MO* brengt onderzoeksdossiers, reportages van ter plaatse en bewogen gesprekken met mensen die ertoe doen. MO* brengt de achtergrond, de context én de voorgeschiedenis van de feiten.

www.MO.be