De Grote Prijs is een initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties in samenwerking met CERA, Derbigum, MO*magazine, Imagine demain le monde, RTBF La première en met de steun van de Vlaamse, Waalse, Federale en Brusselse overheid.

De partners

CERA

Logo CERACera is een coöperatieve financiële groep die haar oorsprong vindt in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die tijdens het einde van de 19de eeuw armoedebestrijding en zelfhulp via samenwerking nastreefde. De uitgangspunten voor de bepaling en de selectie van programma’s en projecten zijn beschreven in de missie van Cera ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’. Zo steunt Cera honderden sociale projecten, meestal in Belgïë en ook in het buitenland.

www.cera.be

Derbigum

Logo DerbigumDerbigum heeft een sterk engagement op vlak van duurzame ontwikkeling, die echt deel uitmaakt van zijn DNA. Zo ontwikkelt Derbigum innovatieve en duurzame oplossingen-op-maat voor daken en gebouwen. Dankzij die oplossingen kunnen ze energie en kosten besparen, hernieuwbare energie produceren, de duurzaamheid verhogen en zodoende de ecologische voetafdruk van het gebouw beperken.

www.derbigum.be

Mediapartners

MO* Magazine

Logo Mo magazineMO* is een maandelijks magazine met de focus op globalisering en duurzame ontwikkeling. MO* beperkt zich niet tot spectaculaire feitenopsommingen met uitroeptekens erachter en plaatjes erbij. MO* vraagt waarom. MO* graaft dieper. MO* kijkt verder dan de kleine wereld waarin we leven, om het mondiale verband te zien tussen de feiten en tendensen. MO* brengt onderzoeksdossiers, reportages van ter plaatse en bewogen gesprekken met mensen die ertoe doen. MO* brengt de achtergrond, de context én de voorgeschiedenis van de feiten. MO*. Uw maandelijks mondiaal magazine

www.MO.be

Imagine demain le monde

(logo) Imagine
Imagine demain le monde – Pour changer d’air
Tweemaandelijks Franstalig magazine over Ecologie - Noord-Zuid - Maatschappij

Een magazine dat tegelijkertijd alternatief, geloofwaardig, helder, compleet en autonoom is. Imagine werpt een scherpe en niet conformistiche blik op onze realiteit. Een tweemaandelijkse verademing in het Franstalig medialandchap.

La Première is het grootste radiostation van de RTBF. De programma’s beslaan een breed gamma aan thema’s en willen informatie en cultuur brengen naar de vele luisteraars.

Het programma Nuwa, dat overigens vanaf 22 mei wekelijks een interview uitzendt met een van onze finalisten, focust op het leefmilieu en op duurzame ontwikkeling. Elke vrijdag tussen 14 en 16u biedt Nuwa haar luisteraars stof tot denken en tot handelen.

Steun van publieke overheden

Voor de organisatie van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties kreeg de Stichting de steun van de federale overheid en de 3 regio’s. Publieke overheden die het grote publiek beter vertrouwd willen maken met duurzame ontwikkeling.

Voor de Federale Staat :

  • Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling

Voor het Vlaamse Gewest :

  • Kris Peeters, Minister-President

Voor het Brussels-Hoofdstedelijke Gewest :

  • Evelyne Huytebroeck, Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid

Voor het Waalse Gewest :

  • Philippe Henry, Minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening

Gouden Daad

Gouden Daad is een fundraisingproject van de Stichting voor Toekomstige Generaties dat ontwaarde aandelen van beleggers verzilvert voor het goede doel. Het geld wordt voornamelijk gebruikt om de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties te ondersteunen.

www.goudendaad.be