Terre

Anders ondernemen in Noord en Zuid !
VZW
Wallonië
Luik
Terre is actief in de sector van de recyclage en het hergebruik en op het gebied van internationale solidariteit. Het bedrijf is niet enkel zeer performant op sociaal, ecologisch en economisch gebied, maar is ook een uniek voorbeeld van participatief management.