ACW-Limburg | Genomineerde 2011

“We willen dat alle inwoners van Limburg, jong en oud, werkenden en werklozen, allochtonen of niet, getrouwd of vrijgezel, mannen en vrouwen, tegen 2020 hun daken en zolders isoleren.” (Noëlla Jacobs van ACW-Limburg)

Veel mensen willen hun huis wel isoleren. Maar het kost zoveel en er komt zoveel papierwerk bij kijken… In Limburg zijn die argumenten volledig tenietgedaan door het overtuigende idee van ACW-Limburg om te starten met samenaankopen van isolatiemateriaal. De voordelen? De inwoners leren de juiste keuzes maken, kunnen stukken goedkoper hun dak isoleren én krijgen begeleiding bij het aanvragen van subsidies. Met als ambitieuze doelstelling om alle Limburgse daken geïsoleerd te krijgen tegen 2020.

Alarmfase rood

Een studie uit 2006 drukte ACW Limburg met de neus op de feiten. Energie-audits wezen uit dat de huizen doorgaans slecht of niet geïsoleerd waren. De stookinstallaties bleken verouderd en dus vervuilend en meestal zat er enkel enkelvoudig glas in de ramen. “Een doorn in ons oog, want sinds de vrijmaking van de energiemarkt zijn we actief bezig op vlak van energie en duurzaamheid”, zegt adjunct-secretaris Noëlla Jacobs. “De groene draad doorheen onze werking is het reduceren van de CO² uitstoot enerzijds en het verlagen van de energiefactuur van de mensen anderzijds. Na lang wikken en wegen leek een samenaankoop van isolatiemateriaal en condensatieketels ons de beste methode om die doelen te bereiken. In de eerste plaats richten we met onze actie op doe-het-zelvers, maar wie wil kan ook beroep doen op werkkrachten uit de sociale economie.”

Samen sterk

Samen kun je een betere prijs bedingen bij leveranciers. Zo wist ACW Limburg een gratis levering aan huis te regelen. Ook dienstverlening en dossiers in orde brengen, een kluwen waar mensen vaak moeilijk aan uit geraken, is een prima verkoopargument van de samenaankoop. “Op die manier wordt het isoleren van je dak na aftrek van subsidies helemaal gratis. Een prachtig aanbod om mensen over de streep te trekken, maar ook een opportuniteit voor mensen die het financieel moeilijk hebben, om toch werk te maken van een ecologische woonst”, zegt Noëlla Jacobs. “Wie de investering niet aankan, kan gebruik maken van onze goedkoper Duwolim-lening.”

Uit de basis

Dankzij de samenaankopen isoleerde ACW-Limburg de afgelopen drie jaar al 10.000 daken in de provincie. Dat staat gelijk met een CO-reductie van 10.000 ton en een besparing van 3 miljoen euro. Een gezin dat zijn dak isoleert, betaalt elk jaar 300 tot 400 euro minder voor zijn energiefactuur. Indrukwekkende cijfers, als je bedenkt dat het hele project ontstond binnen de plaatselijke vrijwilligersgroep van ACW Zonhoven. Noëlla Jacobs: “We steunen en optimaliseren graag initiatieven die van de basis van de organisatie komen. Ook buiten de organisatie trekken we graag aan de kar, bijvoorbeeld door partner te worden van allerlei instellingen en campagnes omwille van onze slagkracht en deskundigheid op vlak van ecologie.”

Wat ons aanspreekt

De samenaankoop van ACW Limburg gaat verder dan sensibilisering, want mensen zetten dankzij de voordelige tarieven en de begeleiding ook echt stappen om hun huis te isoleren. Dat maakt het een heel laagdrempelig én efficiënt project met een duidelijke ecologische impact.

De uitdaging

In Limburg zijn ruim 10.000 daken geïsoleerd in amper drie jaar tijd. Een prima resultaat dat roept om navolging. Waarom geen cursussen en workshops organiseren bij andere provincies van ACW of lezingen geven bij andere organisaties, zodat ook zij overstag gaan?

 

Contact:

www.acwlimburg.be