Stebo (Genk) | genomineerde 2012

“We geloven heel sterk in de kracht van mensen. We willen hun capaciteiten opsporen en tot ontwikkeling brengen door advies en vorming tot ze zich klaar voelen om concreet stappen te zetten op vlak van wonen, werken of ondernemen.” (Erwin De bruyn van Stebo).

Het begon allemaal in de mijncités in Genk. Mensen van allerlei nationaliteiten kwamen er wonen, elk met hun eigen wooncultuur, en daardoor dreigde het prachtige architecturale erfgoed verloren te gaan. Stebo, oorspronkelijk een kleine vzw die de Genkse buurtwerkingen overkoepelde en ondersteunde,
kwam met een innovatieve oplossing. Samen met de stad Genk stelde ze verordeningen op zodat de bewoners hun huizen energievriendelijk konden vernieuwen zonder te raken aan de eigenheid van de wijk. Zo konden mensen met beperkte budgetten toch hun woondromen waarmaken, en werd hun huis nog meer waard, ook ! Die totaalaanpak – sociale begeleiding én concrete economische oplossingen – werd de basis van Stebo voor alle werkdomeinen: wonen, werken, leren, ondernemen, energie en samenleving.

Energie voor iedereen

Stebo stelt zich vaak op als facilitator voor andere waardevolle initiatieven. Zo is de vzw een tussenpersoon tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en de huurder van sociale woningen. Stebo adviseert de bewoners over groene tarieven en maakt alle afspraken voor de energieteams die de daken
komen isoleren. Die ecologische ingrepen zijn voor sociale huurders vaak een ver-van-mijn-bed-show, maar dankzij de laagdrempelige tussenkomst van Stebo laten ze zich vaak toch overtuigen om er werk van te maken. De vzw geeft ook zelf het goede voorbeeld door een CO2-neutraal kantoor te bouwen dat meer energie opwekt dan het verbruikt.

Aan de slag !

Samen fietsen, sociaal-artistieke projecten of ecologische volkstuintjes, het zijn enkele van de initiatieven die Stebo neemt om de bewoners van impulswijken dichter bij elkaar te brengen. De armoede en lage inkomens zorgen vaak voor spanningen, maar door samen met de inwoners concrete stappen te zetten, wordt het een stuk makkelijker om samen te leven. Bovendien worden mensen uit kansengroepen gestimuleerd om vormingen en opleidingen bij Stebo te volgen die hen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Jaarlijks coacht Stebo 250 werknemers bij het zoeken naar een jobinvulling die past bij hun talenten, en begeleidt de organisatie 400 kandidaat-ondernemers, vaak mensen van buitenlandse afkomst of werkzoekenden

Werken aan de toekomst

Door handelswijken te versterken en leegstand tegen te gaan, ondersteunt Stebo de lokale economie. Starters kunnen dan weer terecht bij het Ondernemersatelier, de Pop Up Shop en Pop Up Bistro. Binnen die activiteitencoöperatieven kunnen ondernemers hun zaak uittesten terwijl ze nog even hun werkloosheidsuitkering behouden. Slechts 10% van de mensen die dit traject volgen, vallen achteraf terug op hun uitkering. Liefst 90% voelt zich na deze korte test dus geruggensteund om een eigen zaak uit te bouwen of weer aan de slag te gaan. Ook Stebo zelf streeft naar financiële duurzaamheid. Door subsidies te spreiden over 67 kanalen en door de Stebo Academie, waarin de know-how die de vzw sinds 25 jaar heeft opgedaan vermarkt wordt naar andere bedrijven en overheden die een toekomstgericht beleid willen voeren.

Wat ons aanspreekt :

Stebo groeide uit een klassiek sociaal-economisch project, maar maakte een interessante evolutie door. Vandaag maakt ook het ecologische aspect deel uit van de dagelijkse werking. Sinds 25 jaar doet de organisatie aan innovatie en slaagt er telkens opnieuw in om nieuwe opportuniteiten te vinden en nieuwe projecten te ontwikkelen.

De uitdaging :

De aandacht voor ecologie is heel recent. Op dat vlak moet de organisatie zich nog verder bewijzen.

Contact

Erwin De bruyn
089/32.95.30
www.stebo.be